Pāriet uz galveno saturu

Otrdien, 14. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām un ar to saistīto sešu likumprojektu paketi, ar kuru plānots nodrošināt iespēju fiziskām personām, kurām ir zemi ienākumi un neliels parādsaistību apmērs, noteiktā kārtībā atbrīvoties no tādām parādsaistībām, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē. 

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Šobrīd Maksātnespējas likumā ietvertais fiziskās personas maksātnespējas process ir salīdzinoši dārgs un nav piemērojams personām ar parādsaistību apjomu līdz 5 000 eiro. Tādējādi personām ar zemiem ienākumiem nav iespēju tiesiski risināt savas maksātspējas problēmas. Tādēļ jaunajā likumā paredzētā fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām ir ievērojami citādāka, nekā Maksātnespējas likumā ietvertā maksātnespējas procesa norise. Turklāt ir jāņem vērā, ka paredzētais jaunais mehānisms vērsts uz atbalsta sniegšanu tikai Latvijas Republikā dzīvojošajām personām, kurām pirms pieteikuma iesniegšanas jaunajā likumā noteiktajā laika periodā bijis noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss. Likumprojekts paredz, ka parādsaistību dzēšanas procesa izmaksas tiek segtas no privātpersonu līdzekļiem un šim procesam nebūs negatīvas ietekmes uz valsts budžetu. Mēs nevaram garantēt, ka personas, kas šobrīd ir iestigušas ātro kredītu purvā, atkal tajā nenonāk, taču mūsu pienākums ir dot iespēju no tā izrauties.”

Jaunais regulējums būs piemērojams konkrētam un likumā noteiktam fizisko personu lokam, sākot ar parādsaistībām divu minimālo mēnešalgu apmērā līdz 5 000 eiro, ko drīkstēs veidot tikai noteikta veida parādsaistības. Pieteikumu par atbrīvošanu no parādsaistībām vērtēs zvērināts notārs, taču pirms pieteikuma izskatīšanas fiziskai personai būs pienākums apgūt finanšu pratības kursus.

Atbrīvošanu no parādsaistībām varēs izmantot tikai vienu reizi, savukārt fiziskās personas maksātnespējas procesu – pēc desmit gadiem.

Likumprojekts paredz, ka sūdzību par zvērināta notāra rīcību vai pieņemto lēmumu skatīs tiesa. Tāpat tiesas kompetencē tiek nodots Latvijā maksātnespējas jomā pašlaik jauns risinājums – iespēja arī noteiktos gadījumos atcelt parādniekam piemēroto atbrīvošanu no parādsaistībām.

Paredzēts, ka jaunais regulējums stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ar likumprojektiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā un tie būs vēl jāpieņem Saeimai.