Pāriet uz galveno saturu

Piektdien, 17. aprīlī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns darba vizītē apmeklēja Valmieru, lai tiktos ar Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāju Jāni Grīnbergu un Valmieras cietuma priekšnieku Andri Bašķi. Tiesas un cietuma apmeklējuma laikā tika pārbaudīta to gatavība nodrošināt ārkārtējās situācijas laikā noteiktās drošības prasības un piesardzības pasākumus.

Sarunā ar Valmieras cietuma priekšnieku ministrs apsprieda funkciju izpildi un piesardzības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā, nodrošinot gan darbinieku, gan ieslodzīto, gan sabiedrības drošību kopumā. A.Bašķis informēja, ka tiešā kontaktā ar ieslodzītajiem strādājošais personāls izmanto sejas maskas, vienreizējos cimdus un citus aizsardzības līdzekļus.

Līdz ārkārtējās situācijas beigām Latvijas ieslodzījuma vietās esošos ieslodzītos apmeklēt var tikai procesu dalībnieki – ieslodzīto tikšanās ar procesa virzītāju, advokātu un probācijas darbinieku notiek telpās ar atdalošo stiklu, bet īslaicīgās un ilgstošās satikšanās ar radiniekiem ir pārtrauktas, papildus piedāvājot telefonzvanus un videozvanus. Līdz ar to tiek strādāts pie videokonferenču kapacitātes celšanas.

No Vidzemes rajona tiesas Valmierā tika pārbaudītas dažādas videokonferences iespējas un tās kvalitāte, lai nākotnē stiprinātu videokonferenču izmantošanu ikdienas darbā gan tiesu sistēmā, gan ieslodzījuma vietās. Blakus profesionālajām videokonferenču sistēmām tiek testēta arī sabiedrībai pieejamākas programmatūras izmantošana tiesu darbā.

Salīdzinot videokonferences izmantošanas īpatsvaru pirms gada, šobrīd pirmās instances tiesās videokonferenču skaits ir pieaudzis sešas reizes. Ja 2019. gadā videokonferences notika katrā 18.krimināllietā, tad šobrīd jau katrā 3.krimināllietā, kuru skata mutvārdu procesā. Attiecīgi apelācijas instancē – trīs reizes.

Tieslietu ministrs un tiesas priekšsēdētājs videokonferences režīmā sazinājās ar tiesu Valkā par tās pieredzi darba nepārtrauktības nodrošināšanā – 14 dienas strādājot attālināti. J.Bordāns uzsvēra: mūsu pienākums nodrošināt tiesu darba nepārtrauktību arī ārkārtējās situācijas laikā, tāpēc ir svarīgi izvērtēt Vidzemes tiesas rajona tiesas Valkā pieredzi, nodrošināt iedzīvotāju pieejamību tiesai un arī tiesnešu darbu attālināti.

Tiesas priekšsēdētājs iepazīstināja ministru ar Vidzemes rajona tiesas pieredzi tiesvedības procesa organizēšanā krimināllietās, ņemot vērā ārkārtējās situācijas laikā valstī noteiktos piesardzības pasākumus.

Tieslietu ministrs atzinīgi novērtēja Vidzemes rajona tiesā uzsākto zemesgrāmatu tiesnešu specializēšanu citu kategoriju lietu izskatīšanā. “Svarīgi ir nebaidīties no grūtībām un pirmajiem ieviest reformas,” uzsvēra J.Bordāns.

Kā zināms, pērn tika uzsākta zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu iekļaušana rajona (pilsētu) tiesu sastāvos, lai efektīvāk izmantotu resursus, paaugstinātu tiesu efektivitāti, samazinātu tiesu noslodzi un lietu izskatīšanas termiņus.