Pāriet uz galveno saturu

Ceturtdien, 2. jūlijā, Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja Jauno konservatīvo deputātu izstrādāto Starptautisko skolu likumu, kas paredz nodrošināt vispārējās izglītības pieejamību ārvalstu un starptautisko organizāciju nodarbināto personu bērniem, tādējādi veicinot starptautisko, kā arī ekonomisko sadarbību jautājumos ar izglītības jomas starpniecību.

Jaunais likums paredz noteikt tiesisku ietvaru un nodrošinājumu starptautiski atzītu izglītības programmu nodrošināšanai Latvijā, kā arī šādu izglītības iestāžu izveides un darbības Latvijas teritorijā pamatprincipus..

Pašlaik Latvijā ir sešas privātās starptautiskās skolas, kas piedāvā starptautisku vispārējās izglītības programmu apguvi. Palielinoties Latvijas sadarbības apjomam un ārvalstu uzņēmumu un starptautisko organizāciju pārstāvniecību skaitam Latvijā, ir pieaudzis arī pieprasījums vispārējās izglītības iegūšanai svešvalodās.

Jauno konservatīvo 13. Saeimas deputāte un jaunā likuma līdzautore Anita Muižniece uzsver: “Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valsts izglītības satura centru, kā arī Latvijā esošo starptautisko skolu pārstāvjiem pie Starptautiskā skolu likuma projekta strādājām nu jau vairāk nekā gadu. Pastāvēja daudzas būtiskas neatbilstības starp mūsu izglītības jomu regulējošiem likumiem un starptautisko skolu darbību, piemēram, atšķirīgi mācību stundu ilgumi, mācību gada garums, pedagogu kvalifikācijas prasības u.c. problēmas, tāpēc tika radīts šis speciālais likums, kas turpmāk ne tik vien ieviesīs juridisku skaidrību šo skolu turpmākai darbībai, bet arī paredzēs nosacījumus jaunu šāda tipa iestāžu izveidošanai Latvijas teritorijā. Saistībā ar jaunā mācību satura ieviešanu, kas radīja potenciālus draudus šo skolu turpmākai darbībai Latvijā, būtiski bija, lai likums tiktu pieņemts līdz šā gada 1.septembrim.”

Ņemot vērā, ka Latvijas Starptautiskās skolas darbība tiek regulēta ar Latvijas un ASV divpusējo sadarbības līgumu, šis likums būs attiecināms uz piecām starptautiskajām skolām Latvijā – Rīgas Starptautiskā skola (International School of Riga), Britu vidusskola Latvijā (King’s College, The British School of Latvia), privātā sākumskola “Rīgas Vācu skola” (Deutsche Schule Riga (DSR)), Žila Verna Rīgas Franču skola (Ecole française Jules Verne de Riga) un starptautiskā vidusskola Ekziperī (Exupéry International School (EIS).

https://www.facebook.com/konservativie/posts/3073154972798417