Pāriet uz galveno saturu

Lai veicinātu mājokļu pieejamību un nodrošinātu taisnīgu līdzsvaru starp īrnieku un izīrētāju, Saeima šodien 2. lasījumā atbalstīja “Dzīvojamo telpu īres likumu”.

Šobrīd dzīvojamo telpu īri regulē teju pirms 30 gadiem pieņemtais likums „Par dzīvojamo telpu īri”, kas vairs neatbilst šī brīža ekonomiskajai un sociālajai situācijai un ir novecojis pēc būtības. Izīrētājam ir augsti riski, ka īrnieks nenorēķināsies par īri vai saistītiem izdevumiem, bet visi strīdi jārisina caur tiesu, kas ir sarežģīts, dārgs un ļoti ilgs process, kas var vilkties pat gadiem ilgi. Atsevišķas personas to izmanto ļaunprātīgi un kropļo īres tirgu. Tādēļ šobrīd valstī netiek veiktas mērķtiecīgas un sistēmiskas investīcijas t.s. īres namos, jo šādu ar nepamatotiem strīdiem saistītu risku iecenošana radītu nesamērīgi augstas īres maksas un telpu nepieejamību.

Šī iemesla dēļ arī Latvijā netiek būvētas dzīvojamās mājas ar mērķi tās izīrēt, bet tie dzīvokļi, kas tiek izīrēti, īrniekiem tiek piedāvāti par neatbilstoši augstu cenu, īsiem īres līguma termiņiem, bieži vien pat nenoslēdzot rakstveida līgumu.

Īres tirgus Latvijā nav attīstīts un neattīstās, nozares speciālisti un dzīvokļu īpašnieki min novecojušu likumdošanu, kuras dēļ vienlīdz neaizsargāti ir gan īrnieki, gan izīrētāji.

Jaunu konservatīvo Saeimas deputāts Uldis Budriķis norāda: “Efektīvs īres tirgus ir visu Latvijas iedzīvotāju interesēs, jo tas veicinās jaunas investīcijas dzīvojamajās telpās un līdz ar to sekmēs kvalitatīvāku mājokļu pieejamību. Tas ir arī valsts interesēs, novēršot ēnu ekonomiku, vienādojot nosacījumus visām īres attiecībām.  Likumdevējam jānosaka skaidra un efektīva Civilprocesuālā kārtība telpu atbrīvošanas gadījumā, ja netiek veikti maksājumi vai beigusies līguma darbība.”

“Komisiju sēžu debates bieži vien izvērtās asas un ilgas, tāpēc bez mūsu uzstājības lēmumi, kas beidzot labos 90. gados pieļautās politiskās kļūdas, nebūtu atbalstīti,” uzsver U.Budriķis.

Būtiskākās izmaiņas, ko paredz jaunais likums, ir atbildības un tiesību līdzsvars starp izīrētāju un īrnieku, ievērojami ātrāka un vienkāršāka strīdu risināšana starp īrniekiem un izīrētājiem, ierobežoti līguma termiņi un skaidri nosacījumi par iespējām grozīt īres maksu, kā arī vienkāršāka īrnieku izlikšana no mājokļa, ja tie pārkāpj īres līguma nosacījumus.

Papildu informācija:
Saeimas deputāts Uldis Budriķis
E-pasts: uldis.budrikis@saeima.lv