Pāriet uz galveno saturu

Šodien Saeima 2.lasījumā atbalstīja grozījumus Komerclikumā un likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Akciju opciju pakete), kas ļaus uzņēmumu darbiniekiem iegūt kapitāla daļu (akciju) pirkuma tiesības un pēc noteikta laika tās izmantot.  Darbinieks iegūst iespēju realizēt daļas un iegūt kapitāla pieaugumu gadījumā, ja uzņēmuma vērtība ir pieaugusi.

Īpaši svarīgi tas ir jaundibinātiem (parasti tehnoloģiju) uzņēmumiem, kuru vērtība tā sākotnējos darbības gados ir grūti nosakāma. Tātad opciju iegādes cenu parasti nosaka ļoti zemu, jo visdrīzāk tās vērtība būs nulle, bet veiksmes gadījumā starpība starp iegādes cenu un akciju pārdošanas cenu veido kapitāla pieaugumu. Vienlaikus tas ir papildus motivējošs faktors, kā piesaistīt un dinamiskajos darba tirgus apstākļos noturēt uzņēmuma darbiniekus, kā arī veicināt darba ņēmēja ieinteresētību uzņēmuma attīstībā.

Likumprojekta iniciators, Saeimas deputāts Reinis Znotiņš: “Šis ir ceļš kā Latvijā radīt jaunus, spējīgus uzņēmumus un padarīt uzņēmējdarbības vidi konkurētspējīgu pasaules līmenī. Jaunā iniciatīva veicina valsts iedzīvotāju labklājību, dodot iespēju lielākai sabiedrības daļai kļūt par līdzīpašniekiem uzņēmumos, savukārt uzņēmumiem ļauj vieglāk piesaistīt ilgtermiņā spējīgus un motivētus darbiniekus.”

“Lai arī Latvijā ir ļoti daudz gudru un talantīgu cilvēku, kuri spēj radīt jaunus, konkurētspējīgus risinājumus pasaules līmenī, līdz šim jaunuzņēmumi ir bijuši spiesti migrēt uz Igauniju, Lielbritāniju vai ASV, jo Latvijā lielākie šķēršļi bijuši nelabvēlīga un nekonkurētspējīga likumdošana. Arī šoreiz mums ir nācies izcīnīt grūtas cīņas ar smagnējo Finanšu ministriju, tomēr ir liels gandarījums, ka šie grozījumi turpina gūt atbalstu Saeimas līmenī,” uzsver R. Znotiņš.

Līdz šim spēkā esošais komerctiesību regulējums Latvijā paredzēja iespēju piešķirt akciju pirkuma tiesības tikai akciju sabiedrībām, tomēr attiecībā uz jaunuzņēmumiem vai citiem strauji augošiem uzņēmumiem, kas darbojas, piemēram, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, un to izvēlētā komercdarbības forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tas nebija paredzēts. Tāpat likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredzētais nodokļu atbrīvojums bija piemērojams tikai attiecībā uz akciju sabiedrību piešķirtajām akciju pirkuma tiesībām. Līdz ar to, lai kapitāla daļu (akciju) pirkuma tiesības kā darbinieku motivējošu faktoru izmantotu plašākā apjomā, bija nepieciešami grozījumi Komerclikumā un likumā “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli“.

Jaunuzņēmumu ekosistēma Latvijā attīstās, kā arī pieaug tās ekonomiskais ieguvums. Latvijā šobrīd darbojas aptuveni 350 jaunuzņēmumi, un vidēji ik gadu rodas 50 jaunuzņēmumu, kas darbojas ar inovatīvu produktu ražošanu un pakalpojumu izstrādi. Kopš 2012. gada jaunuzņēmumi tautsaimniecībā piesaistījuši investīcijas vairāk nekā 300 milj. EUR apjomā. Jaunuzņēmumi Latvijā nodarbina vairāk nekā 1600 darbiniekus.