Pāriet uz galveno saturu

Ceturtdien, 2020. gada 19.novembrī, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska piedalās Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) ministru konferencē, kuras mērķis ir turpināt dalībvalstu sadarbību Eiropas augstākās izglītības telpā un sekmēt tās turpmāko attīstību, kā arī veicināt globālu dialogu ar citiem pasaules reģioniem. Šāda līmeņa konference notiek pirmo reizi tiešsaistē no Romas.

Sekot līdzi konferencei šodien no plkst.10.00 -18.00 aicināts ikviens interesents, reģistrēšanās nav nepieciešama: https://ehea2020rome.it.

Konferenci atklās Itālijas Augstākās izglītības un zinātnes ministrs Prof. Gaetano Manfredi un Eiropas Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel), kam sekos Boloņas procesa valstu ministru un sadarbības partneru uzrunas.

Ministru konferences laikā tiks pieņemts Romas Komunikē, kas nosaka galvenos darba virzienus nākamajiem desmit gadiem Eiropas augstākās izglītības telpā, uzsverot nepieciešamību uzlabot fundamentālo vērtību ieviešanu augstākajā izglītībā un demokrātijas principus. Romas Komunikē ietver tādas jomas kā sociālā dimensija, mācīšanas un mācīšanās, uzsverot studentcentrētu pieeju un dažādus mācīšanās veidus, sadarbību un mobilitāti. Uzsvērta ieviešanas turpināšana visās Boloņas procesa valstīs par “pamatvienošanos”: kvalifikāciju ietvarstruktūru un ECTS; Lisabonas konvenciju un diploma pielikumu; kvalitātes nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Standartiem un vadlīnijām Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG).