Pāriet uz galveno saturu

Rīga, 20.nov., LETA. Covid-19 krīzes laikā studējošajiem kopumā pieejamas trīs atbalsta iespējas – studiju un studējošā kredīts, nodarbinātības stipendijas un mēneša stipendijas, aģentūrai LETA pavēstīja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

Ministrijā atgādināja, ka sākoties Covid-19 pandēmijai, IZM meklēja risinājumus, kā mazināt krīzes ietekmi uz izglītības un zinātnes nozari, tostarp studējošajiem.

Patlaban studējošajiem tiek piedāvātas pavisam trīs atbalsta iespējas, no kurām pirmās divas attiecas uz visiem studentiem -gan valsts, gan privātās augstskolās studējošajiem.

IZM uzsvēra, ka jaunajā 2020./2021.studiju gadā būtiski atvieglota iespēja saņemt studiju un studējošā kredītu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Lai saņemtu kredītu, vairs nav nepieciešams otrs galvotājs, arī dokumentu noformēšanas process ir ātrāks un ērtāks, tādējādi padarot augstāko izglītību pieejamāku plašākam iedzīvotāju lokam. Studenti jau no 12.augusta varēja pieteikties kredītiem “Swedbank” mājaslapā vai filiālē.

Vienlaikus ministrijā akcentēja, ka pieņemot likumu “Par valsts budžetu 2020.gadam”, tika plānots, ka pieprasījums pēc jauniem kredītiem pieaugs un tie būs orientējoši 2000 jauni kredīti gadā, taču Covid-19 dēļ ir pasliktinājusies darba tirgus situācija un studējošo iespējas segt studiju maksu, paralēli studijām strādājot, tādēļ pieprasījums pēc jauniem kredītiem pārsniedza pirms ārkārtas situācijas prognozēto skaitu, un uz laiku to izsniegšana tika pārtraukta.

Tomēr ministrija atrada iespēju no sava budžeta pārdalīt 650 000 eiro lielu finansējumu, lai būtu iespējas atsākt studiju un studējošā kredītu izsniegšanu.

Vēl studējošajiem ir pieejamas Labklājības ministrijas piešķirtās nodarbinātības stipendijas. IZM skaidroja, ka bezdarbnieka statusu ieguvušajiem klātienes studentiem paredzēta iespēja piedalīties prasmju un iemaņu attīstības pasākumā, kas ļautu studējošajiem studiju laikā attīstīt pētnieciskās, organizatoriskās, informāciju tehnoloģijas prasmes.

Šajā pasākumā iesaistītajiem studentiem maksās stipendiju – 10 eiro apmērā par katru dalības dienu, kas ir aptuveni 200 eiro mēnesī. IZM norādīja, ka pasākuma ilgums ir līdz sešiem mēnešiem un tajā domāts iesaistīt 3000 bezdarbnieku, kam plānots finansējums 3,6 miljoni eiro apmērā.

Trešā atbalsta iespēja ir mēneša stipendijas. IZM akcentēja, ka izvērtējot Covid-19 radītās sociālekonomiskās krīzes sekas un ņemot vērā Latvijas Studentu apvienības veiktās studējošo aptaujas rezultātus, Ministru kabinets rada iespēju piešķirt atbalsta finansējumu 2020./2021.studiju gadam.

Šī vienreizējā atbalsta īstenošanai papildus piešķirti 5,1 miljons eiro, kas sadalīti IZM, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas padotībā esošajām koledžām un augstskolām proporcionāli valsts finansēto studiju vietu skaitam 2020.gadā.

Tas nozīmē, ka minimālās mēneša stipendijas apmērs 2020./2021.studiju gadā tika palielināts no 99,60 eiro uz 200 eiro.

Tāpat IZM atgādināja, ka uz laiku līdz sešiem mēnešiem ir iespējams atlikt studiju un studējošā kredītu pamatsummas atmaksu. Pamatsummas atmaksas atlikšanai var pieteikties līdz 2020.gada 31.decembrim.

Ar iesniegumu par pamatsummas atmaksas atlikšanu jāvēršas Valsts izglītības attīstības aģentūrā, kas no šā gada 1.jūlija pārņēma studiju kredītu administrēšanas funkciju.