Pāriet uz galveno saturu

Šodien, 17. decembrī, valdība pieņēma vairākus grozījumus Ministru kabineta noteikumos*, nostiprinot ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu nākošajā gadā. Tāpat turpmāk ģimenes ārstu praksēs lielāks uzsvars būs uz komandas darbu. Grozījumos precizēti nosacījumi saistībā ar Covid-19 pacientu ārstēšanu un testēšanu.

Lielāka darba samaksa mediķiem

Ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, nākošgad mediķu zemākās mēnešalgas pieaugums būs 25%. Tāpat 25% pieaugums pret 2020. gadu iestrādāts tarifā, nodrošinot, ka pieaugs arī vidējā darba samaksa par slodzi. Tas nozīmē, ka darba samaksas palielinājums tiks nodrošināts jau 5. gadu pēc kārtas un būs izpildītas Veselības aprūpes finansēšanas likumā noteiktās prasības par pakāpenisku darba samaksas pieaugumu.

Kopumā tas nozīmē, ka, piemēram, sertificētu ārstu zemākā mēnešalga pieaugs par 302 eiro (no 1187 eiro 2020. gadā līdz 1489 eiro 2021. gadā) un sertificētu māsu un ārstu palīgu zemākā mēnešalga palielināsies par 200 eiro (no 785 eiro līdz 985 eiro).

Vidējā darba samaksa par slodzi ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem 2021. gada būs 1862 eiro (377 eiro pieaugums) un ārstniecības un pacientu aprūpes personām – 1117 eiro (226 eiro pieaugums).

Pieaugums būs arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā strādājošam ārstniecības personām un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem, kā arī veselības aprūpes jomas darbiniekiem, kas strādā Valsts asinsdonoru centrā,  Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā, Nacionālajā veselības dienestā, Veselības inspekcijā un Slimību profilakses un kontroles centrā.

Segs ar Covid-19 saistītus izdevumus

Ņemot vērā, ka Covid-19 izplatība turpinās, noteikumos paredzēts, ka valsts apmaksāti pakalpojumi saistībā ar Covid-19 ārstēšanu un testēšanu, tiks nodrošināti līdz nākošā gada 30. jūnijam (esošajā regulējuma bija noteikts – līdz 2020.gada beigām).

Tāpat noteikts, ka ārstniecības personām tiks apmaksāti ceļa izdevumi, ja Covid-19 pacienta veselības stāvoklis neļauj apmeklēt ārstniecības iestādi, bet stacionārā ārstēšana pacientam nav nepieciešama. Tāpat tiks apmaksāta pulsa oksimetra noma un nepieciešamības gadījumā to piegāde mājās. Izstrādātas arī dažādas manipulācijas ar Covid-19 saistītu pakalpojumu apmaksai, kā arī sekundārās veselības aprūpes speciālisti saņems riska maksājumu. Tas nepieciešams, lai veicinātu ārstniecības iestādes iesaistīties Covid-19 pacientu un kontaktpersonu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, piemēram, nodrošinot izmeklējumus.

Ģimenes ārstu praksē komandas darbs

Primāro veselības aprūpi ģimenes ārsts ģimenes ārsta praksē nesveic viens – būtiska loma darbā ar pacientiem ir arī māsai un ārsta palīgam. Tāpēc turpmāk lielāks uzsvars būs tieši uz visas prakses kā komandas darbu.

Tāpat noteikts, ka ģimenes ārstu prakses saņems papildu maksājumu par sasniegtajiem rādītājiem vēža skrīninga atsaucības uzlabošanā. Piemēram, šajā aspektā būtiska loma darbā ar pacientiem ir ne tikai ģimenes ārstam, bet arī māsai un ārsta palīgam, kuriem arī jānodrošina izglītojošais darbs ar pacientiem, tāpēc vismaz 30% no kopējā maksājuma būs jānovirza šiem speciālistiem.

Plašāk ar šīm un citām izmaiņām var iepazīties minētajos dokumentos: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40495811&mode=mk&date=2020-12-17

* Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”

 Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”