Pāriet uz galveno saturu
Otrdien, 9. martā, Saeimas Juridiskā komisija vērtēs Tieslietu ministrijas priekšlikumus grozījumiem Kadastra likumā, kas paredz pārcelt kadastrālo vērtību jaunās bāzes spēkā stāšanos uz 2025.gada 1.janvāri. Tikmēr vismaz līdz 2024. gada 31. decembrim tiks piemērotas pašlaik spēkā esošās kadastrālās vērtības.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Jaunās kadastrālo vērtību bāzes nedrīkst stāties spēkā līdz Finanšu ministrija nav īstenojusi nekustamā īpašuma nodokļa reformu ar mērķi nepieļaut nodokļu sloga kāpumu.”

Tāpat Tieslietu ministrija piedāvā noteikt, ka turpmāk jaunas kadastrālo vērtību bāzes nedrīkst publicēt vēlāk kā pusotru gadu pirms to stāšanās spēkā. Tas nozīmē, ka sabiedrība par jaunajām vērtībām varēs uzzināt vismaz pusotru gadu pirms to piemērošanas. Līdz ar to kadastrālo vērtību bāzi izstrādātu atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū, kāda tā bija divus ar pusi gadus pirms kadastrālo vērtību bāzes piemērošanas kadastrālo vērtību aprēķinam.

Paredzēts, ka sabiedrības informēšanas nodrošināšanai Valsts zemes dienests, līdz jaunās kadastrālo vērtību bāzes 2025.–2028. gadam apstiprināšanas Ministru kabinetā, uzturēs savā tīmekļvietnē kadastrālo vērtību bāzi, kas izstrādāta atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū uz 2019. gada 1. jūliju, un atbilstoši tai aprēķinātās projektētās kadastrālās vērtības. Minētās projektētās kadastrālās vērtības Valsts zemes dienests aktualizē vismaz reizi 12 mēnešos un projektēto kadastrālo vērtību bāzi publicē pirms tās nodošanas apstiprināšanai valdībā.

Ņemot vērā nekustamā īpašuma tirgus svārstības un to zināmu cikliskumu, ir paredzēts nodrošināt arī iespēju elastīgāk samērot jaunās aprēķinātās kadastrālās vērtības ar nekustamā īpašuma nodokļa apmēru. Lai to īstenotu gadījumos, kad ir iespējams ievērojams kadastrālo vērtību kāpums, Tieslietu ministrija ierosina likumā paredzēt Ministru kabinetam tiesības lemt par apstiprinātās kadastrālo vērtību bāzes nepiemērošanu kadastrālo vērtību aprēķināšanai nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām (paliekot pie iepriekšējā perioda apstiprinātās kadastrālo vērtību bāzes), tādējādi ierobežojot iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu.