Pāriet uz galveno saturu

Rīga, 7.apr., LETA. Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja deputāta Gata Eglīša (JKP) priekšlikumu par virzību uz “nesamērīgi augstās” valsts nodevas samazināšanu par konkrētu nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumu reģistrāciju zemesgrāmatā.

Rosinājums paredz, ka Ministru kabinetam jāgroza noteikumi par valsts nodevu saistībā ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Kā skaidro deputāts, ar priekšlikumu paredzēts samazināt valsts nodevas apmēru fiziskai personai no pašlaik noteiktajiem 2% uz 1,5% no īpašuma vērtības, savukārt juridiskai personai par dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu no 6% samazināt uz 2% no īpašuma vērtības.

Konkrētāk priekšlikumā paredzēts noteikt, ka valsts nodevu 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības par nostiprināšanu zemesgrāmatā būtu jānosaka attiecībā uz zemes īpašumu vai zemes un būvju īpašumu, vai būvju īpašumu, kura sastāvā ietilpst dzīvojamā māja (tajā skaitā ar to funkcionāli saistītās ēkas un būves), atsavināšanu fiziskai personai uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram.

Arī attiecīgo valsts nodevu 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības rosināts attiecināt uz zemes un būvju īpašumu vai būvju īpašumu, kura sastāvā ietilpst tikai nedzīvojamā ēka vai nedzīvojamās ēkas un ar tām saistītās inženierbūves, atsavināšanu fiziskai personai uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram.

Attiecīgo valsts nodevu 2% apmērā no dzīvokļa īpašuma vērtības paredzēts attiecināt uz dzīvokļa īpašuma atsavināšanu juridiskai personai, kas veic komercdarbību, uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram.

Eglīša priekšlikums paredz, ka Ministru kabineta grozījumiem jāstājas spēkā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.jūlijam. Šis datums gan vēl var tikt mainīts, likumprojektu skatot galīgajā lasījumā.

Kā priekšlikuma pamatojumā skaidroja deputāts, pašreizējie valsts nodevu apmēri par īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā par īpašuma atsavināšanu fiziskai personai un par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu juridiskai personai, kas veic komercdarbību, ir noteikti nesamērīgi augsti.

Saskaņā ar 2019.gada datiem no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas šādu izmaiņu prognozējamais ieņēmumu no nodevām samazinājums būtu 6,42 miljoni eiro, tai skaitā 2,14 miljoni eiro par nodevas samazināšanu līdz 2% par dzīvokļa īpašuma atsavināšanas reģistrāciju juridiskam personām un 4,28 miljoni eiro par nodevas samazināšanu līdz 1,5% par īpašuma atsavināšanas reģistrāciju fiziskām personām, skaidro Eglītis.

No Finanšu ministrijas iepriekš vēl bija paredzēts saņemt informācija par šī priekšlikuma ietekmi uz valsts budžetu.

Par šie grozījumiem Saeimai vēl būs jābalso galīgajā lasījumā.