Pāriet uz galveno saturu

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Rīgas Tehnisko universitāti, kā arī lielākajiem interneta operatoru pārstāvjiem sadarbības memoranda  ”Jaudīgs internets ikvienai Latvijas skolai” ietvaros veic skolu interneta uzlabošanas pasākumus.  Šim nolūkam ir izveidota mājaslapa www.skoluinternets.lv, kurā ir iesaistījušās 563 skolas, lai noskaidrotu savas skolas interneta jaudu un iespēju to uzlabot. Pagājušajā nedēļā tika parakstīts arī pirmais līgums ar pašvaldību par interneta pakalpojumu abonēšanas maksas segšanu.  

Projekta ietvaros ir apzināta kopējā situācija par iespējamajiem īstermiņa uzlabojumiem, vidējā un ilgtermiņa risinājumiem skolu interneta pieslēgumos. Šie risinājumi ietver gan konsultācijas, gan iekārtu nomaiņu vai papildus uzņēmuma MikroTīklsinterneta iekārtu izvietošanu, vai arī iespējas rast individuālus tehniskos uzlabojumus.  

Projektā ir analizēta Latvijas skolu interneta pieslēgumu jauda. Šādai pārbaudei skolas varēja pieteikties projekta mājaslapā. Kā tika noskaidrots, tad vairāk nekā pusei Latvijas skolu esošā interneta jauda ir pietiekama kvalitatīvam mācību procesam, savukārt vairāk nekā 100 skolām projekta darbības laikā ar valsts finansiālu atbalstu būs panākti dažādi īstermiņa risinājumi. 

Kā atzīst izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska, tad digitālās pratības uzlabošanai ir svarīgi ieguldīt līdzekļus vismaz trīs virzienos: 1) interneta jaudas stabilizēšanā visā Latvijas teritorijā, 2) viedierīču pieejamībā skolās atbilstoši vecumposmam, 3) digitālās pratības kompetences stiprināšanā, organizējot mācības skolotājiem. 

Vidējā termiņā projekta mērķis ir nodrošināt ātrāku internetu ar papildus tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu, kas, savukārt, prasa lielāku finansiālu ieguldījumu. Jau ar SIA “Mikrotīkls dāvinājumiem (745 iekārtas) vairāk kā 100 skolās ir uzlabots datu pārraides ātrums, kas ir būtisks, organizējot attālināto mācību procesu 

Turpmākie soļi memoranda ”Jaudīgs internets ikvienai Latvijas skolai” dalībniekiem paredz līgumu slēgšanu ar pašvaldībām par interneta pakalpojumu abonēšanas maksas segšanu izglītības iestādēm: no 2021. gada 1. aprīļa uz 9 mēnešiem.  IZM plānotais ieguldījums šim mērķim ir 495 000 euro  

Pēc IZM lūguma Satiksmes ministrija kopā ar LVRTC izvērtēja platjoslas interneta tīkla (vidējā jūdze) pieslēguma izveides iespējas tā sauktajās “baltajās teritorijās. Panākta vienošanās, ka vidējās jūdzes papildus pieslēgumi tiks izveidoti 19 izglītības iestādēm 17 pašvaldībās. 

Pieteikt savu skolu vai uzzināt vairāk par šo memorandu var mājaslapā  – https://skoluinternets.lv/