Pāriet uz galveno saturu

Šodien Saeima ar 58 balsīm par, 11 balsīm pret un 7 deputātiem  atturoties pieņēma deklarāciju, kura atzina un nosodīja Osmaņu impērijas laikā īstenoto armēņu genocīdu. Latvija bija palikusi viena no retajām Eiropas valstīm, kura iepriekš nebija atzinusi šo slaktiņu kā genocīdu.

Saeimas balsojums 2021.gada 6.maijā par Lēmumprojektu “Deklarācija par Osmaņu impērijas laikā īstenoto armēņu genocīdu”

Kā uzrunā deputātiem norādīja viens no genocīda atzīšanas iniciatīvas autoriem Juris Jurašs: “Mēs labi zinām, ka ārpolitika ir ne tikai ģeopolitika, bet arī vērtību aizstāvēšana. Aizstāvot vērtības, ir jābūt drosmei teikt patiesību un konstatēt vēstures faktus, pat, ja tie šodien kādam var nepatikt. Mēs atbildam ne tikai šodienas sabiedroto, bet arī nākamo paaudžu priekšā. Godīga vēstures analīze ir vitāli nepieciešama, lai nepieļautu vēstures traģiskās kļūdas un noziegumus pret cilvēci. Ja vēlamies, lai citas tautas ir solidāras ar mums mūsu vēstures svarīgo notikumu atcerē, tad arī mums pašiem ir jāizrāda solidaritāte ar tiem, kuriem vēl ir jācīnās par vēsturiskās patiesības paušanu”.

Saeimas pieņemtajā deklarācija parlaments uzsvēra,  ka ir svarīgi pieminēt to cilvēku zaudētās dzīvības, kuri gāja bojā Osmaņu impērijas varas iestāžu organizētajā armēņu genocīdā – masu slepkavībās un piespiedu pārvietošanā, kas sākās 1915.gada 24.aprīlī ar armēņu kopienas intelektuāļu un aktīvistu arestu toreizējā Konstantinopolē.

Deklarācijā teikts, ka ka Latvija nosoda visus noziegumus pret cilvēci un apzinās savu pienākumu atzīt un pieminēt šos noziegumus, lai nepieļautu to atkārtošanos. Saeima tāpat apzinās, ka Osmaņu varas iestāžu darbības rezultātā liels skaits armēņu tautības iedzīvotāju tika piespiedu kārtā deportēti uz citiem impērijas reģioniem, kā rezultātā bada, fiziskas vardarbības un slepkavību dēļ tika zaudētas daudzas dzīvības.

Saeima nosodīja pret armēņu tautu vērstos Osmaņu impērijas īstenotos noziegumus, slepkavības un piespiedu pārvietošanu, kā arī godina visu armēņu genocīda upuru piemiņu un apliecina cienu izdzīvojušajiem.