Pāriet uz galveno saturu

Raksta autors: Imants Krastiņš


Rakstā ir sniegti pierādījumi gadījumam Carnikavas novadā, kas ilustrē, cik patiesībā tālu atrodas domes priekšsēdētāja D. Mieriņa (LZS) no līdzcilvēku vajadzībām un atbildības par pašas balsojumiem, par spīti publiskajiem smaidiem un solījumiem.

Rakstam ir divi mērķi. Pirmkārt, apliecinu, ka bērnudārzs Kalngalē tomēr būs, ja teikšanā piedalīsies Jaunie konservatīvie. Otrkārt, uzsveru, ka divkosības laikmets mūsu pašvaldībā beigsies tikai ar atjaunotu domes vadību. Lai vilšanās par konkrētās politiķes solījumiem nākotnē neatkārtotos, es ļoti ceru, ka rakstu izlasīs visi jaunā Ādažu novada vēlētāji.

Varbūt lasītājs sajuta raksta autora emocionālo lādiņu jau ievadā. Un tam ir pamats, jo kā deputāts esmu cīnījies par bērnudārzu Kalngales vai Garciema apvidū jau desmit gadus. Tā nav bijusi mana iegriba, bet gan simtiem iedzīvotāju rosināta ideja, kas sasniedza savu apogeju, kad Kalngales bērnudārza būvniecība tika apstiprināta kā prioritāte Carnikavas novada ilgtermiņa stratēģijā 2014.–2030, gadam par kuru D. Mieriņa un pārējie LZS deputāti nobalsoja kopā ar mums jau 2013. gadā. Atbilstoši pašvaldības Rīcības plānam, 2017. gadā bija jābūt gatavam projektam 150 audzēkņu lielam bērnudārzam Kalngalē. Bijām gandarīti, jo izdevās panākt, ka par Rīcības plānu nobalso visi domes deputāti, tai skaitā D. Mieriņa.

Bērnudārza Kalngalē nav un, kā domes sēdēs vairākas reizes uzsvēra D. Mieriņa, tuvākajā laikā nebūs. Iemesls tam ir D. Mieriņas personīgās iegribas projekts, pārveidojot par bērnudārzu bijušo internātskolu Siguļos. Kāpēc iegribas projekts? Jo to nevēlējās iedzīvotāji, kas stāv bērnudārza rindā, tas nav stratēģijā un tas nekādā veidā nerisina Kalngales apkārtnes iedzīvotāju problēmas. Jāuzsver, ka Kalngalē un Garciemā ir ļoti daudz iedzīvotāju kas ir bijuši spiesti deklarēties Rīgā šīs neizdarības dēļ.

Apskatīsim D. Mieriņas un LZS deputātu uzspiestā lēmuma absurdu: Kalngales un Garciema strādājošie iedzīvotāji vairāk kā 90% gadījumos ir nodarbināti Rīgā un savas atvases ved uz bērnudārzu, kas atrodas pa ceļam uz darbu. Šo ciemu ģeogrāfiskais izvietojums ir ļoti tuvu piekļuvei Rīgai caur Jaunciema gatvi. Maršruts caur Carnikavu ievērojami palielinātu ceļā pavadāmo laiku. Attālums no Kalngales līdz bērnudārzam Siguļos un atpakaļ ir 31 km, kas ir jāmēro divreiz dienā, jeb kopā 62 km. Ņemot vērā arī a/s “Latvijas valsts ceļi” plānus aizliegt kreiso pagriezienu uz šosejas A1 pie Gaujas tilta, attālums pieaugs. Pierīgas satiksmes sastrēgumu realitāte ļauj saprast, kāpēc ir tik maz gribētāju vest bērnus no Kalngales uz Siguļiem. Pašreiz neviens no 20 bērniem, kas apmeklē vienīgo grupiņu Siguļos, nedzīvo Kalngales apkaimē.

2017. gadā veicām visu 200 bērnudārza rindas vecāku aptauju. Vairāk nekā 80% no tiem atbildēja, ka dod priekšroku bērnudārza būvniecībai Kalngalē, nevis Siguļos. Bija nepieciešams pusgads, lai noformētu pilnu vienu grupiņu ar 20 bērniem Siguļos, kas liecina par minētās atrašanās vietas nelietderīgumu novada iedzīvotāju acīs. Pašvaldība 2018. gadā ir iegādājusies zemi Kalngalē bērnudārza būvniecībai – vēlākā atteikšanās procesu turpināt ir vērtējama kā līdzekļu izšķērdēšana. 2020. gada pavasarī un rudenī domē tika izskatīti mani atkārtotie priekšlikumi par būvniecības procesa uzsākšanu un abas reizes tie tika noraidīti.

Īpaši ciniski ir D. Mieriņas izteikumi, ka ar Siguļu bērnudārzu pašvaldība būs atrisinājusi vairāk nekā 200 bērnu rindas problēmu. Kalngales puses vecāki tiek nostādīti ultimāta priekšā – vadājiet bērnu katru dienu 62km uz Siguļiem vai arī jums nav vietas pašvaldības bērnudārzā. Skaidrs, ka bērnudārzs Siguļos nepaliks tukšs, taču to piepildīs bērni no Kadagas un Saulkrastu virziena, kas nekādā veidā nerisina Kalngales apkaimes iedzīvotāju vajadzības. Kas vieniem zaudējums, citiem ieguvums. Taču sāpīga ir gadiem ilgā vilšanās, klausoties D. Mieriņas solījumos, paļaujoties uz viņas domes balsojumu un piedzīvojot, ka cilvēki ir apkrāpti savās gaidās.

Tiesiskās paļāvības princips ir tukša skaņa LZS deputātu vidū. D. Mieriņas attieksme pret vēlētājiem un augstprātība, ar kādu netiek pildīti solījumi, ir mūsos nostrādājusi kā vakcīna pret šādu valdīšanu. Bērnudārza gadījums ir tikai viens no daudzajiem. Novadnieki, aicinu jūs mainīt domes vadību, kura ir kurla pret vēlētāju balsi. Laiks labām pārmaiņām.