Pāriet uz galveno saturu

Pedagogu skaita dinamikas procesi Latvijā

Pedagogus darbam skolās sagatavo 5 Latvijas augstskolās (LU, Liepājas un Daugavpils universitātēs, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā).[1] Arī izglītības programma “Iespējamā misija” savas darbības 10 gados ir palīdzējusi Latvijas skolām, par skolotājiem apmācot gados jaunas, zinošas un aizrautīgas dažādās nozarēs iepriekš strādājošus augstskolu absolventus. Tomēr Latvijas skolās joprojām būtiski trūkst pedagogu.

Studēt pedagoģiju – tā nav populāra studiju izvēle. 2019./2020.mācību gadā no  nepilniem 80 tūkstošiem Latvijā studējošo pedagoģiju izvēlējās tikai 7%.[2] Turklāt Latvijā kopumā ir novērojama tendence samazināties augstskolu absolventu skaitam, kas skar arī statistiku jauno pedagogu jomā. 2019.gadā universitātes absolvēja nepilni 15 tūkstoši, kas ir teju divreiz (1,7 reizes) mazāk nekā 10 gadus atpakaļ. Pedagoģijas absolventu skaits piecgades griezumā ir bijis svārstīgs (skat. att.). Diemžēl tikai ap 15% no pedagoģiju studējošajiem, uzsāk darbu izglītības iestādē.

Att. Pedagoģijas absolventu skaita dinamika Latvijā, 2015 – 2020.gads Avots: LR Izglītības un zinātnes ministrija pēc individuāla pieprasījuma

Šo procesu rezultātā skolās ir pedagogu vakances. Vislielākais skolotāju trūkums ir dabaszinātņu, matemātikas un valodu mācību priekšmetos.

Piesaistīt un noturēt izcilus pedagogus novadā

Jaunajā Ādažu novadā pašvaldības izglītības iestādēs darbosies ap 400 pedagogu – no tiem apmēram 200 pamatskolas un vidusskolas līmenī, 100 pirmsskolās un 100 profesionālās ievirzes jomās mākslā un mūzikā, un sportā.

Piesaistīt un noturēt pedagogu – šo virtuozu, līderi, kuram jāspēj vadīt mācību process, sekmēt skolēnu zināšanas un personību izaugsmi – ir izaicinājums, ar kuru mums jaunajā Ādažu novadā jātiek galā.

Kvalitatīva izglītība, uz izcilību un katra skolēna izaugsmi vērsta skolas vide ir pīlāri, kuros balstīta mūsu pieeja pamata un vidējai izglītībai jaunajā, apvienotajā novadā. Pedagogs – profesionālis ir zelts, par kura iegūšanu un paturēšanu starp Latvijas skolām notiek cīniņi. Ņemot vērā šī brīža tendences augstākās izglītības jomā, sagaidāms, ka nākotnē šī cīniņi kļūs vēl sīvāki.

Kā noturēt šo zeltu? Kā to vairot? Mēs pieliksim visas pūles, lai Ādažu novadā tiktu sakopoti Latvijas labākie mācībspēki. Lai to panāktu, esam izvērtējuši 3 lietas, kuras ieviesīsim jaunajā Ādažu novadā.

Pedagogu mājokļu fonds

Mājoklis ir centrāls aspekts pedagogu piesaistē. Atrast mājokli īres tirgū var nebūt viegli. Jau šobrīd  brīvi īres dzīvokļi gan Carnikavas, gan Ādažu novadā ir retums. Nav pamata domāt, ja jaunajā, apvienotajā novadā situācija būtiski mainīsies.

Pedagogu mājokļu fonds sevi ir pierādījis kā efektīvs rīks izglītības nodrošinājuma stratēģijā. Carnikavā, tā sauktā, skolotāju māja tika uzbūvēta teju pusgadsimtu atpakaļ un tajā kopā ar ģimenēm dzīvoja tā laika Carnikavas pamatskolas pedagogi – autoritāte matemātiķu aprindās, mācību līdzekļu autors un pedagogs Artūrs Sika; latviešu un literatūras valodas skolotāja Jēkabsone; sporta pedagogs Jānis Sīlis, ilggadējā Carnikavas pamatskolas skolotāja Dzelme Kosīte.

Mēs rosināsim izveidot mājokļu fondu Ādažu novada pedagogiem. Tuvākajos 4 gados izstrādāsim mājokļu piešķiršanas un īres tiesību regulējumu, kā arī uzsāksim pakāpenisku pedagogiem paredzētā dzīvojamā fonda veidošanu, iegādājoties pašvaldības īpašumā dzīvokļus minētajam mērķim.

Transporta kompensācija

Kamēr pedagogu mājokļu fonda izveide var prasīt vairākus mēnešus sagatavošanās darba, transporta kompensācijas Ādažu novadā strādājošajiem pedagogiem, kuri nedzīvo novadā, ir īsā laika periodā īstenojams atbalsta rīks pedagogu piesaistes un noturēšanas kopējā stratēģijā. Jau šobrīd, pedagogu skaits Carnikavas un Ādažu novadu pašvaldību izglītības iestādēs svārstās no 10 – 25%, kopskaitā – nepilni 100 pedagogi. Jaunajā apvienotajā novadā visi pedagogi, kuri nedzīvo novadā, varēs saņemt ikmēneša transporta kompensāciju līdz 50 EUR mēnesī.

Balva “Gada pedagogs Ādažu novadā”

Jaunajā novadā rosināsim ieviest jaunu tradīciju – balvu “Gada pedagogs Ādažu novadā”, kuras mērķis būs izcelt pedagoga nozīmi bērnu un jauniešu izglītošanās un talantu attīstības procesā un sekmēt skolotāja profesijas prestižu sabiedrībā. Reizi gadā svinīgā pasākumā izcelsim un pateiksimies pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem par viņu profesionālo meistarību un ieguldījumu audzēkņu izaugsmes un novada izglītības kvalitātes sekmēšanā.


[1] Nacionālā izglītības iespēju datubāze. Kvalifikācija “Skolotājs”. Pieejams http://www.niid.lv/niid_search?qy=&ct=&tg=&v=prov&qualification=Skolot%C4%81js%405

[2] LR izglītības un zinātnes ministrija (2020) Pārskats par Latvijas augstāko izglītību 2019.gadā: galvenie statistikas dati. Pieejams https://www.izm.gov.lv/lv/media/2122/download