Pāriet uz galveno saturu

Valdība šodien, 29. jūnijā, pieņēma “Noteikumus par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem”. Noteikumi nosaka vispārējās cilviltiesiskās atbildības minimālos limitus par zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi.

Noteikumos noteiktas apdrošināšanas prasības un minimālie atbildības limiti bezpilota gaisa kuģu lidojumiem Latvijas teritorijā.

Noteikumi paredz noteikt minimālo atbildības limitu 50 000 eiro vienam apdrošināšanas gadījumam un apdrošināšanas periodam kopā noteiktās kategorijās, kā arī ja lidojumi tiek veikti tuvāk par 150 m no dzīvojamo, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām. Gadījumos, kad lidojumi tiek veikti atvērtajā kategorijā ar bezpilota gaisa kuģi, kura pacelšanās masa ir līdz 20 kg, un ja šie lidojumi tiek drošā vismaz 150 m horizontālā attālumā no dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām, kur tiek pamatoti pieņemts, ka trešās personas netiks apdraudētas, bezpilota gaisa kuģa minimālie atbildības limiti nav noteikti. Vienlaikus noteikumu projekts paredz, ka vispārīgās apdrošināšanas prasības netiek piemērotas, ja lidojumi tiek veikti ar bezpilota gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa ir mazāka nekā 250 g un maksimālais lidojuma ātrums ir mazāks nekā 19 m/s.

Savukārt, ja bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek veikti specifiskajā kategorijā vai bezpilota gaisa kuģa maksimālā pacelšanās masa ir 20 kg vai vairāk, tādējādi paaugstinoties riskiem, minimālie atbildības limiti ir noteikti augstāki. Piemēram, bezpilota gaisa kuģiem ar maksimālo pacelšanās masu līdz 500 kg minimālais atbildības limits var pārsniegt 850 000 eiro.

Tāpat noteikumos noteikts, ka apdrošināšanas prasības attiecas uz bezpilota gaisa kuģa īpašnieku vai bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, kurš uzņemas kopējo atbildību par lidojumu veikšanu. Tas skaidrojams ar to, ka lidojumus iespējams veikt arī ar citai personai piederošu bezpilota gaisa kuģi, un to, ka šādi var izsekot, kurš uzņemas kopējo atbildību par nodarītajiem zaudējumiem. Papildus tam zaudējumi trešajām personām var tikt atlīdzināti saskaņā ar personas vispārējo civiltiesisko  apdrošināšanu, līdz ar to šādos gadījumos riski tiek segti neatkarīgi no tā, kurš veicis apdrošināšanu.

Jaunās prasības tiks piemērotas no 2022 .gada 1. janvāra.