Pāriet uz galveno saturu

Šodien, 13. jūlijā, apstiprinātais Latvijas Atveseļošanas fonda plāns paredz finansējuma piešķiršanu arī trim nozīmīgiem projektiem tieslietu sistēmas attīstībai, tie ir, Tieslietu mācību centra izveide, E – lietas ieviešana un Uzņēmuma reģistra informācijas sistēmas modernizācija.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda līdzekļus ieguldīsim ne tikai tieslietu pakalpojumu digitalizācijas turpināšanai, bet arī tieslietu sistēmas attīstībai – atbilstoši labākajai praksei un augstākajiem standartiem, lai ilgtermiņā uzlabotu tieslietu sistēmas kvalitāti un tās sniegtos pakalpojumus iedzīvotājiem. Jo efektīvi strādājoša tieslietu sistēma ir priekšnoteikums arī valsts ekonomiskajai attīstībai, labklājībai un investīciju piesaistei.”

Atveseļošanās fonda līdzekļi tiks ieguldīti Tieslietu mācību centra izveidē, lai celtu tiesnešu, prokuroru, tiesu un prokuratūras darbinieku, kā arī specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikāciju. Turklāt tas sekmēs tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu izaugsmi un attīstību, kā arī lietu iztiesāšanas ātrumu un kvalitāti. Vienots mācību centrs nodrošinās kompleksu un uz sabiedrības un tiesu varas vajadzībām balstītu pieeju tiesu varas profesionālo kompetenču attīstībai. Jau 2021. gada 18. jūnijā Tieslietu padome vienbalsīgi atbalstīja TM rosinājumu veidot vienotu tiesnešu un prokuroru kvalifikācijas celšanas centru. Līdz 2024. gada beigām tiek plānots izstrādāt normatīvo aktu bāzi, uz kuras pamata tiks izveidots mācību centrs, tā modelis, mācību programmas un infrastruktūra.

Fonda līdzekļi tiks ieguldīti arī E – lietas projektā, lai nodrošinātu digitālo transformāciju tieslietu un iekšlietu sistēmā. E-lietas programma paredz ieviest elektronisku lietu izmeklēšanas, tiesvedības un sodu izpildes procesu, nodrošinot lietas dalībniekiem un citām procesā iesaistītajām personām elektroniski pieejamu informāciju par lietu, sākot no pirmstiesas procesa un beidzot ar nolēmuma izpildi. Piemēram, procesā iesaistītajām personām vienuviet būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem jebkurā laikā, iesniegt vai aizpildīt elektroniskās veidlapas, elektroniski saņemt nolēmumu ar juridisko spēku, veikt nodevu un procesuālo izdevumu apmaksu, aplūkot nozīmētos tiesas sēžu datumus, audio un video protokolus, kā arī elektroniski veikt saziņu ar tiesu un saņemt citus pakalpojumus tiešsaistē, ļaujot ātrāk un efektīvāk īstenot savas likumiskās tiesības un intereses konkrētajā procesā.

Tāpat tiks izveidota moderna, ilgtspējīga un pašapkalpošanās vidē balstīta Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma, kas būs lietotājorientēta ar inovatīviem pakalpojumiem un nodrošinās to pārrobežu pieejamību Projekta īstenošana sekmēs laika un izmaksu ietaupījumu Uzņēmumu reģistra klientiem (standartizētos gadījumos reģistrāciju varēs veikt nekavējoties vai vienas stundas laikā), savukārt pakalpojumu pārrobežu pieejamība veicinās arvien vairāk citu valstu rezidentu interesi izvēlēties Latviju savas uzņēmējdarbības uzsākšanai, kas savukārt uzlabotu Latvijas konkurētspēju, uzņēmējdarbības vides attīstību un ilgtspējību, kā arī investīciju piesaisti.