Pāriet uz galveno saturu

Veselības ministrijas piedāvātais priekšlikums nav saskaņots ar Satiksmes ministriju, un tā piemērošana nav atbilstīga un saskaņota ar citiem šā rīkojuma pasākumiem.

Pēc Veselības ministrijas priekšlikuma jautājums par braukšanas maksas atvieglojumu pārskatīšanu ir iekļauts Ministru kabineta darba kārtībā jau trīs dažādās redakcijās pēdējo divu nedēļu laikā:

  1. rīkojuma redakcija, kas spēkā no 9. oktobra:
    “5.27. no 2021. gada 18. oktobra sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs, kurš saņem dotāciju no valsts vai pašvaldību līdzekļiem, nesniedz braukšanas maksas atvieglojumus pilngadīgām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta;”;
  2. rīkojuma redakcija, kas spēkā no 13. oktobra:
    “5.27. no 2021. gada 25. oktobra pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus pilngadīgām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta;”
  3. tagad piedāvātā redakcija:
    “5.49.39. pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus;”.

Šāda tiesiskā regulējuma mainīšana tik īsā periodā mazina lēmumu izpildītāju – sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju, pasūtītāju, arī lietotāju – tiesisko paļāvību.

Saskaņā ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli sabiedriskā transporta piepildījuma problēma maksimumstundās, kuru varētu risināt ar braukšanas maksas atvieglojumu samazināšanu atsevišķām pasažieru kategorijām, ir aktuāla tikai Rīgā kā galvaspilsētā.

Rīkojuma 5.27.apakšpunktā noteiktie principi par braukšanas maksas atvieglojumu nepiemērošanu pilngadīgām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, ir samērīgi un atbilstu mērķa sasniegšanai, tomēr to īstenošana līdz šim ir bijusi tehniski sarežģīta. Savukārt piedāvātā tiesību norma Rīgā ietvers tādas iedzīvotāju grupas, attiecībā uz kurām braukšanas maksas atvieglojumu nepiemērošana ir nesamērīga un neloģiska. No 1. novembra 1.–3. klašu skolēniem atsākot mācības klātienē, skolēni, skolotāji un skolu tehniskais personāls tādējādi par braucienu maksās pilnu maksu. Tāpat atlaides saņem Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki, strādājošie pensionāri, no kuriem daļa, iespējams, turpinās darbu, sociālā darba speciālisti, veselības aprūpes personāls, ārstniecības procesā iesaistītais personāls, kuriem arī vairs nebūs iespēju izmantot braukšanas maksas atvieglojumus. Šīs un citas personas ir uzskaitītas Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr. 89 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” 2. un 3. punktā.

Uzskatu, ka šādu aizliegumu piemērot braukšanas maksas atvieglojumus nevar attiecināt vispārīgi uz visām personu kategorijām un tas ir jāpārskata.