Pāriet uz galveno saturu

Ceturtdien, 25. novembrī, Saeima galīgajā lasījuma izskatīja Jāņa Bordāna vadītās Tieslietu ministrijas izstrādāto Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumprojektu, kas paredz risinājumu dalītā īpašuma problēmai, sniedzot iespēju dzīvokļu īpašniekiem izpirkt daudzdzīvokļu mājai piesaistīto zemi par kadastrālo vērtību.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda: “Šodien ir vēsturisks brīdis, jo vairāk nekā desmit gadus ilgais darbs pie piespiedu dalītā īpašuma reformas tuvojas noslēgumam. Paldies visiem iesaistītajiem, īpaši Tieslietu ministrijas darbiniekiem, par ieguldīto darbu, jo jaunais tiesiskais regulējums dos iespēju atrisināt piespiedu dalītā īpašuma problēmas, kas skar vismaz 3677 privatizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās atrodas gandrīz 111 000 dzīvokļu īpašumu.”

Ko likumprojekts paredz?

  • izbeigt dalīto īpašumu visos tajos gadījumos, kuros ēkas īpašnieku kopums to vēlas;
  • ēkas īpašniekiem zemes atsavināšanas tiesības, kā arī drošu un vienkāršu procesu, kā šīs tiesības īstenot;
  • atsavināšanas tiesības būtu iespējams izmantot, neatkarīgi no zemes īpašnieka gribas;
  • atsavināšanas cena ir paredzēta zemes kadastrālās vērtības apmērā. Tā kā kadastrālās vērtības nav aktualizētas kopš 2014. gada, tad līdz to aktualizācijai zemes atsavināšanai būs izmantojamas projektētās kadastrālās vērtības, kas ir pieejamas Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē (kadastrs.lv). Minētais ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka cena par zemi ir taisnīga atlīdzība par zemes atsavināšanu;
  • visas administratīvās darbības, zemes uzmērīšanu un tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā atsavināšanas procesā veiktu valsts par valsts līdzekļiem.

Tieslietu ministrija informē, ka dalītais īpašums, kura ietvaros zeme un būves tiek uzskatītas par patstāvīgu nekustamo īpašumu, nekad nav bijis paredzēts kā patstāvīgs risinājums stāvoklim, ka ēkas tika uzbūvētas okupācijas laikā uz zemesgabaliem, uz kuriem īpašuma tiesības tika atjaunotas to vēsturiskajiem īpašniekiem. Dalītais īpašums, kura ietvaros ēkas īpašniekam ir jāmaksā maksa par zemes lietošanu, jau tā izveidošanas laikā tika paredzēts kā pagaidu risinājums līdz tā izbeigšanai.

Kāpēc likumprojekts ir vajadzīgs?

Lai nodrošinātu iespēju izbeigt piespiedu dalīto īpašumu un izveidotu vienotu nekustamo īpašumu Civillikuma 968. panta izpratnē (uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu). Izbeidzot dalīto īpašumu, ne tikai tiktu izbeigtas piespiedu nomas attiecības, bet arī ievērojami palielinātos apvienotā nekustamā īpašuma vērtība, kas veicinātu stabilitāti un civiltiesisko apgrozību nekustamo īpašumu jomā.  

Ko no likumprojekta iegūtu dalītā īpašumā esošie ēku īpašnieki?

Iespēju pēc būtības līdzīgā procesā kā ēku siltināšanas projekti izbeigt dalīto īpašumu – tam būtu nepieciešams ēkas īpašnieku vairākuma (50% + 1) lēmums un finansējums atsavināšanas cenai.

Ko no likumprojekta iegūtu zemes īpašnieki?

Dalītā īpašuma izbeigšanas procesā par zemi tie saņemtu taisnīgu atlīdzību.

Ko no likumprojekta iegūtu sabiedrība?

Pakāpenisku virzību uz dalīto īpašumu un ar to saistīto sarežģīto situāciju izbeigšanu.

Likuma stāšanās spēkā paredzēta 2023. gada 1. janvārī. Tikmēr Tieslietu ministrija vēl izstrādās Ministru kabineta noteikumu līmeņa regulējumu, kas papildina likumu jau tehniskā līmenī. Vienlaikus 2023. gada budžeta sarunās ir jāpanāk vienošanās par īstenošanai nepieciešamā finansējuma piešķiršanu.

Ar likumprojektu var iepazīties Saeimas tīmekļa vietnē.