Pāriet uz galveno saturu

“Publiskajiem iepirkumiem jābūt maksimāli caurspīdīgiem un pārskatāmiem, visiem pretendentiem un pretendenta apakšuzņēmējiem – pārbaudāmiem,” otrdien, 30.novembrī, pēc sēdes sacīja Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Krišjānis Feldmans, akcentējot, ka tas ir visas sabiedrības interesēs. Komisija sēdē turpināja trešajā lasījumā skatīt grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas paredz pilnveidot pretendentu izslēgšanas kritērijus, lai tādējādi veicinātu godprātīgu kandidātu un pretendentu dalību publiskajos iepirkumos.

Grozījumi paredz paplašināt iepirkuma pasūtītāja iespējas izslēgt kandidātu vai pretendentu. Tostarp plānots, ka kandidātu varēs izslēgt, ja tas ar citiem piegādātājiem būs vienojies un šādas vienošanās būs vērstas uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu konkrētajā iepirkumā. Tāpat kandidātu varēs izslēgt uz trīs gadiem, ja tas savā profesionālajā darbībā būs pieļāvis būtiskus pārkāpumus, kā dēļ ir pamatoti apšaubāma tā godprātība atbilstoši izpildīt līgumu.

Kā akcentēja K.Feldmans, komisijas ieskatā trīs gadu izslēgšanas termiņš ir samērīgs, ņemot vērā, ka pārējās Baltijas valstīs – Igaunijā un Lietuvā – jau šobrīd ir noteikts ilgāks izslēgšanas posms no dalības iepirkumos. Savukārt Eiropas Savienības Direktīva par publisko iepirkumu paredz dalībvalstīm iespēju izslēgt komersantus uz laiku līdz pieciem gadiem.

“Nav pieņemami, ka situācijā, kad cīnāmies pret būvniecības karteli, kas radījis milzīgus zaudējumus Latvijas ekonomikai, atsevišķi deputāti virza priekšlikumus, kas nevis pastiprina atbildību par pārkāpumiem, tostarp terorismu un korupciju, bet mīkstina to,” pauda K.Feldmans, neatbalstot priekšlikumu samazināt komersanta izslēgšanas periodu no dalības publiskajos iepirkumos uz laiku līdz vienam gadam.

“Šodien komisija nepieļāva mēģinājumu izslēgt no likumprojekta normu par patiesā labuma guvēja nodokļu nomaksas stāvokļa pārbaudi. Tāpat bija priekšlikums, kas faktiski ļāva nevērtēt patiesā labuma guvēja reputāciju. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja – sabiedrība pieprasa nevainojamu reputāciju,” akcentēja K.Feldmans, norādot, ka atbalstu komisijas noraidītajiem priekšlikumiem pauda tikai divi deputāti. “Bija virkne opozīcijas deputātu rosinātu priekšlikumu, kurus atbalstot likumprojekts zaudētu jebkādu mērķi. Publiskajiem iepirkumiem jābūt maksimāli caurspīdīgiem un pārskatāmiem, viesiem pretendentiem un pretendenta apakšuzņēmējiem – pārbaudāmiem. Tas ir visas sabiedrības interesēs.”

Plānots arī noteikt, ka kontrole un izslēgšanas iemeslu pārbaude turpmāk attieksies uz visiem pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem. Tāpat paredzēts pārbaudīt ziņas par pretendenta patieso labuma guvēju, tai skaitā nodokļu informāciju.

Likumprojekts paredz arī izveidot līgumu reģistru, kas nozīmē, ka vienuviet būs pieejama detalizēta un aktuāla informācija par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, tajos veiktajiem grozījumiem, kā arī to izpildi.

Komisija turpinās skatīt trešajam lasījumam iesniegtos priekšlikumus.