Pāriet uz galveno saturu

Šodien, 5.janvārī plkst.14.00 notika Saeimas Jauno konservatīvo frakcijas (JK) ārkārtas sēde saistībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša rīkojumu, kas atceļ Ķekavas novada domes lēmumu noteikt aizliegumu pašvaldības teritorijā organizēt azartspēles. Sarunas gaitā JK deputāti iztaujāja ministru par motivāciju šāda rīkojuma izdošanai un apsprieda rīkojumā minētos argumentus. Sarunas gaitā JK deputāti nav guvuši pilnu pārliecību, ka rīkojums bijis pietiekami pamatots, un uzskata, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un ministrs Plešs nodarbojas ar likumu interpretāciju, kas atbilst azartspēļu organizētāju interesēm. JK frakcija rūpīgi sekos līdzi tam, kā VARAM un ministrs rīkosies turpmāk līdzīga rakstura jautājumos – Rīgā un Salaspils novadā.

Saeimas Jauno konservatīvo frakcijas priekšsēdētājs Juris Jurašs: “Likumdevējs ir pakāpeniski paplašinājis pašvaldībai noteikto tiesību loku attiecībā uz azartspēļu ierobežošanu. Laika gaitā ir stājušies spēkā vairāki grozījumi Azartspēļu un izložu likumā, kas būtiski paplašināja pašvaldību kompetenci azartspēļu regulēšanas jomā, paredzot tām kompetenci ne tikai atteikt izsniegt atļauju, bet arī atcelt jau izsniegtu atļauju, ja azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā rada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.”

“Šobrīd jau arī citas pašvaldības ir pieņēmušas līdzīga rakstura lēmumus attiecībā pret azartspēļu ierobežošanu. Rīgā un Salaspils novadā tas jau pieņemts, tam gatavojas arī Ādažu novadā. Aptauja veikta arī Limbažu novadā. Ķekavas novads bija pirmais un radies kāzuss, kas tālāk tiks risināts Satversmes tiesā. Mēs rūpīgi sekosim līdzi tam, kā ministrs rīkosies turpmāk, jo dienaskārtībā ir Rīgas pieņemtais lēmums,” norāda J. Jurašs.

J.Jurašs: “Ministrs Plešs, mūsu ieskatā, ar savu rīcību nav ņēmis vērā pašvaldību iedzīvotāju intereses, līdz ar to mazinot iedzīvotāju uzticību valsts varai. Mūsu virzīto likuma grozījumu mērķis bija dot pašvaldībām autonomiju šajā jautājumā jeb dot rīcības brīvību izlēmīgi cīnīties ar azartspēļu izplatību. Sēdes gaitā iztaujājot ministru par šiem jautājumiem, mums nav radusies pārliecība, ka ministrs iejaucās pašvaldības darbā tikai un vienīgi juridisku apsvērumu dēļ. Argumentācija ir baltiem diegiem šūta, un ne bez pamata par šo ir sašutuši iedzīvotāji, un ne tikai konkrētajā pašvaldībā. Visi, izņemot azartspēļu organizētājus, uzskata, ka azartspēļu izplatība ir jāieliek stingros rāmjos un kaitējuma nodarīšana sabiedrībai ir jāpārtrauc.”

JK frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Krišjānis Feldmans: “Likumdevējs ir nepārprotami paudis savu gribu piešķirot pašvaldībām tiesības lemt par azartspēļu ierobežošanu jebkurā brīdī, nevis tikai teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma izstrādāšanas procesā, kā uz to norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pašvaldību deputāti strādā savu iedzīvotāju interesēs un izpilda viņu vēlmes. Izvērtējot situāciju, Ķekavas novada deputāti ir ņēmuši vērā vairākus pētījumus, un jebkāda kritika šajā virzienā ir nepamatota, pat varētu teikt, absurda.”

Ministra arguments, ka nav veikts izvērtējums Ķekavas novadā par azartspēļu negatīvo ietekmi uz iedzīvotājiem, neiztur kritiku. Azartspēļu organizēšanai ir smagas un postošas sociālas sekas, tas viss ir pierādīts vairākos pētījumos, un nodarītais kaitējums sabiedrībai var tikt mazināts, realizējot politiku, kurā komersanta tiesības tiek ierobežotas.

Krišjānis Feldmans atbildot uz šo argumentu norādīja: “Ir vairākkārt pierādīts, ka šis konkrētais bizness ir ar lielu sociālo kaitējumu. Tas pierādās gan pētījumos, gan aptaujās. Iedzīvotāji saskarās ar azartspēļu izplatības negatīvajām sekām. No azartspēļu atkarības Latvijā dažādā pakāpē cieš aptuveni 80 tūkstoši iedzīvotāju. Rīgā, kur dzīvo gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju, ar azartspēļu atkarības izraisītajām sekām saskārušies 42% rīdzinieku. Gandrīz 80% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka azartspēļu zāļu ir par daudz un gandrīz 90% Ķekavas novada iedzīvotāju pašvaldības veiktajā aptaujā ir pauduši viedokli, ka vēlas aizvākt azartspēļu zāles novadā.”

Ministrs sēdes laikā atzina, ka viņam par azartspēļu izplatību ir pilnībā pretējs viedoklis Jaunās konservatīvās partijas viedoklim. Tas noteikti neveicina ticību tam, ka rīkojums sagatavots vadoties tikai pēc juridiskiem apsvērumiem un rada bažas arī par to, kas notiks ar Rīgas teritoriālo plānojumu. Secinām, ka VARAM juristi nav pietiekoši izpratuši jauno likuma normu nozīmi, interpretējot tās pretēji Likumdevēja gribai, un atsaucoties uz tiesisko situāciju, kāda bija pirms jaunajās likuma normas, kas dod pašvaldībām tiesības noteikt aizliegumu organizēt azartspēles to teritorijās, stājās spēkā. Rūpīgi sekosim līdzi turpmākajām ministrijas darbībām.