Pāriet uz galveno saturu

Pēc sankcijām pakļauto personu sarakstu apstiprināšanas, Latvijas tiesām līdz 2022. gada 16. martam ir nosūtīta informācija par 39 nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas to īpašumā, valdījumā vai kontrolē.

No tiem pieci īpašumi nepastarpināti pieder sankcionētām personām – Pjotram Avenam, Mihailam Fridmanam, Vladislavam Tretjakam un Ņikitam Mazepinam (pieder divi īpašumi).

Lai nodrošinātu sankciju piemērošanas efektivitāti atbilstoši to noteikšanas mērķim un būtībai, kā arī veicot Uzņēmumu reģistra datu analīzi, uz šo brīdi ir konstatētas arī septiņas juridiskās personas, kurās patiesais labuma guvējs ir sankcionēta persona. Tās ir: SIA “Klauģu muiža RE”, fonds “Aven Foundation”, SIA “Ezermaļu mežu īpašumi” (patiesā labuma guvējs ir Pjotrs Avens); SIA “Seagull Investments” (patiesā labuma guvējs – Mihails Fridmans); SIA “Severstal Distribution” (patiesā labuma guvējs – Aleksejs Mordašovs); SIA “Riga fertilizer terminal”, SIA “Ventamonjaks” (patiesā labuma guvējs – Dmitrijs Mazepins). Kopumā šīm juridiskajām personām Latvijā pieder 34 nekustamie īpašumi. Par visiem minētajiem īpašumiem Tiesu administrācija ir nosūtījusi informāciju tiesai aizlieguma atzīmes ierakstīšanai zemesgrāmatā.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns:Attiecībā uz civiltiesiskām sankcijām pret konkrētām personām ir jāuzsver, ka Eiropas Savienības sankcijas tiek piemērotas ne tikai īpašumiem, kas viņām pieder, bet arī tiem īpašumiem, kas ir viņu valdījumā vai kontrolē. Protams, netiešo kontroli ir grūtāk konstatēt, jo tā neparādās caur īpašumtiesībām, bet īpašnieku struktūras izpētes rezultātā ir bijis iespējams pārliecināties, vai tajā ir arī sankciju sarakstos iekļautās personas. Šo nekustamo īpašumu vērtība saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem ir vismaz 27,5 milj. euro. Jāņem vērā, ka Valsts zemes dienesta projektētais novērtējums ir balstīts 2019. gada tirgus cenās un šī brīža īpašumu tirgus vērtība varētu būt vēl krietni augstāka. Aizlieguma noteikšana jeb nekustāmo īpašumu iesaldēšana šajā gadījumā nozīmē, ka šos īpašumus nevarēs atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar jebkādām citām lietu tiesībām (piemēram – iznomāt), tādējādi gūstot labumu no šīm darbībām.”

Uzņēmumu reģistra rīcībā esošo datu analīze tiek turpināta, lai noteiktu sankcionēto personu sasaisti ar juridiskām personām, tādējādi identificētu citus iespējamos gadījumus, kad sankcionēta persona kā patiesais labuma guvējs pastarpināti gūst labumu no nekustamā īpašuma. Tāpat Uzņēmumu reģistrs informē valsts reģistru turētājus par juridiskām personām, kurām ir konstatēta saistība ar sankcionētu personu. Datu apstrāde prasa papildu laiku, ņemot vērā analizējamo datu apjomu un personvārdu atveidojumu latviešu valodā.

Uz šo brīdi tiesneši ir lēmuši par aizlieguma atzīmes izdarīšanu, kas kavē jebkuru labprātīgu (izņemot mantošanas ceļā iegūtu) tiesību nostiprināšanu attiecībā uz sankciju subjekta īpašumā vai kontrolē esošu nekustamo īpašumu, uz pieciem nekustamajiem īpašumiem. Saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu lēmums par aizlieguma atzīmes ierakstīšanu jāpieņem ne vēlāk kā desmit dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža. Vienlaikus uzsverams, ka šādos gadījumos nav iespējama nekādu citu iesniegtu nostiprinājumu izskatīšana. Atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republiku nacionālo sankciju likumam sankciju subjektam, attiecībā uz kuru noteikti civiltiesiskie ierobežojumi, ir aizliegts iegūt un atsavināt ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, uz kurām publiskajos reģistros reģistrējamas, nostiprināmas vai publiskojamas īpašuma tiesības vai citas mantiskās tiesības. Attiecīgi publiskajos reģistros jebkurā gadījumā ir aizliegts reģistrēt vai nostiprināt īpašuma tiesību vai citu mantisko tiesību iegūšanu un atsavināšanu.

Papildus Tieslietu ministrija ir aicinājusi tiesnešus pievērst īpašu uzmanību lūgumiem vai pieteikumiem, kas saņemti no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas pilsoņiem, kā arī no Latvijas Republikas juridiskām personām, un pirms lēmuma pieņemšanas pārliecināties, ka nav konstatējama tieša vai pastarpināta saistība ar sankcionētajām personām. Tāpat kontroli pār starptautisko sankciju ievērošanu veic arī zvērināti notāri, veicot nostiprinājumu lūgumu sastādīšanu un personu parakstu īstumu apliecināšanu.

Attiecībā uz Uzņēmuma reģistru ir konstatēti divi gadījumi, kas varētu liecināt par mēģinājumiem apiet sankciju sekas un kur pieteiktās izmaiņas skar sankcionētās personas. Informācija sniegta tiesībsargājošām iestādēm, un izmaiņas reģistra datos nav veiktas.