Pāriet uz galveno saturu

Lai vairotu sabiedrības uzticību Rīgas pašvaldībai, būtisks ir jautājums par atklātību Rīgas valstspilsētas budžeta līdzekļu izlietošanā. Tieši tāpēc, īstenojot korupcijas mazināšanas pasākumus, Rīgā ir pieņemti iekšējie noteikumi, kas paredz padarīt vispārpieejamu informāciju par publiskas personas (pašvaldības) institūciju veiktajiem iepirkumiem un to ietvaros izlietotajiem finanšu līdzekļiem neatkarīgi no līgumcenas. Vienlaikus nozīme ir arī tam, ka šāda informācija ir pieejama atvērto datu formātā.

Rīgas valstspilsēta ir pirmā pašvaldība Latvijā, kura sniedz iespēju jebkuram iedzīvotājam iegūt informāciju par visiem pašvaldības apmaksātajiem rēķiniem par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, kā arī izdevumiem par kapitālajiem ieguldījumiem. Šie dati ir pieejami Latvijas atvērto datu portālā dati.gov.lv.

Informācijas atklātība par publisko līdzekļu izlietošanu ir viena no Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieces Lindas Ozolas (Konservatīvie) prioritātēm darbā Rīgas domē. Šī uzdevuma izpilde bija iespējama, saņemot iesaistīto struktūrvienību – RD Finanšu departamenta, Rīgas digitālās aģentūras (iepriekš Informācijas tehnoloģiju centrs) un citu darbinieku atbalstu, kā arī Rīgas valstspilsētas izpilddirektoram pieņemot nepieciešamo regulējumu.

Linda Ozola: “Konservatīvie iestājas par atklātību un caurspīdīgumu. Tā ir arī mana prioritāte darbā Rīgas domē – atklātība, pārskatāmība, integritāte un noteikta kārtība. Šis ir nozīmīgs solis, lai vienkāršā, visiem iedzīvotājiem pieejamā veidā sniegtu iespēju sekot līdzi pašvaldības līdzekļu izlietojumam. Īstenojot iedzīvotāju tiesības zināt, kā tiek izlietota viņu nodokļu nauda, vienlaikus tiek veicināta atbildīga naudas tērēšana, kas rezultātā palielina uzticību pašvaldības pārvaldei un motivē maksāt nodokļus. Esmu pārliecināta, ka Rīgas domes piemēram sekos arī citas Latvijas pašvaldības.”

Jāatzīmē arī, ka Tieslietu ministrijas solis, atverot Valsts zemes dienesta datus, tika atzinīgi novērtēts profesionāļu vidū.

Rīgas domes publiskotā informācija par apmaksātajiem rēķiniem par saņemtajām precēm un pakalpojumiem satur šādus datus:

  • pakalpojumu (preces) piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs (izņemot fizisko personu identificējošo informāciju);
  • rēķina datums un numurs;
  • rēķina uzskaites informācija saistība ar finanšu līdzekļa izlietojuma mērķi (ekonomiskās klasifikācijas kods);
  • apmaksātā summa;
  • Rīgas domes iestāde, kuras uzdevumā veikta apmaksa.

Šobrīd publiskotie dati satur informāciju par apmaksātajiem rēķiniem šī gada pirmajā ceturksnī (no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. martam), un arī turpmāk informāciju par publisko līdzekļu izlietojumu padarīsim sabiedrībai pieejamu reizi ceturksnī. Minētajā periodā ir pieejami dati par 182 tūkstošiem darījumu 138 miljonu eiro apmērā.

Paralēli ir paredzēts strādāt, lai rastu risinājumu datu publicēšanai interaktīvā formātā, tā dodot iespēju ātri un uzskatāmi katram interesentam atlasīt nepieciešamo informāciju par pašvaldības izlietoto naudu sabiedrības interešu nodrošināšanai.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības dati par izlietotajiem finanšu līdzekļiem 2022. gada 1. ceturksnī: https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-dati-par-izlietotajiem-finansu-lidzekliem-2022-gada-1-ceturksni