Pāriet uz galveno saturu

Lai nodrošinātu sociālās korekcijas izglītības iestādes institūta reformu, Saeima ceturtdien, 16.jūnijā, otrajā – galīgajā – lasījumā pieņēma par steidzamiem atzītos likuma grozījumus, kas paredz līdz 2024.gada 31.decembrim apturēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa — ievietošanas sociālās korekcijas izglītības iestādē — piemērošanu. 

Izmaiņas saistītas ar ieceri likvidēt sociālās korekcijas iestādi “Naukšēni”, kas ir vienīgā šāda tipa iestāde Latvijā. Pašlaik iestādē ir reģistrēti 16 audzēkņi. Pērn “Naukšēnos” tika konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi, tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija pieņēma lēmumu atstādināt no darba “Naukšēnu” direktoru Didzi Čākuru un tika sākta apspriešana, kā uzlabot iestādes darbu.

Grozījumi paredz, ka pašvaldībām attiecībā uz tiem bērniem, kuriem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa izpilde tiks pārtraukta, būs jāiekārto profilakses lieta un jāizstrādā uzvedības sociālās korekcijas programma, pieaicinot Valsts probācijas dienestu, bāriņtiesu un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un nodrošinot regulāru starpinstitucionālo sadarbību likumpārkāpumu profilakses pasākumu plānošanai.

Ar likuma grozījumiem noteikts, ka bērniem uz laiku no viena līdz trim gadiem varēs kā audzinoša rakstura piespiedu līdzekli piemērot probācijas novērošanu. Likumā nostiprināts, ka probācijas novērošana ir bērna uzvedības uzraudzība un iesaistīšana viņa vecumam, psiholoģiskajām īpašībām un attīstības līmenim piemērotos sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas pasākumos.

Probācijas novērošanu veiks Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības nodaļa, kuras darbības teritorijā dzīvo bērns, un tās kārtību noteiks Ministru kabinets. Noteikts, ka Valsts probācijas dienests piesaistīs pakalpojumus, lai nodrošinātu bērna sociālās uzvedības korekciju un sociālo rehabilitāciju, un finansēs šādu pakalpojumu izmaksas.

Likumā arī noteikti pienākumi bērniem, kuriem tiesa ir noteikusi probācijas novērošanu, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Tāpat noteikti gadījumi, kad Valsts probācijas dienesta amatpersona varēs pilnīgi vai daļēji šos pienākumus atcelt. Likuma grozījumi attiecībā uz probācijas novērošanu stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī.

Ministru kabinets līdz 2023.gada 31.decembrim izstrādās un iesniegs Saeimai nepieciešamos grozījumus attiecībā uz audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa — ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē — piemērošanu un izpildi.

Vienlaikus Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja arī saistītos grozījumus Kriminālprocesa likumā un Krimināllikumā.